Ninove - RUP Burchtdam

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

NI

Situering

Gebied tussen Brusselsesteenweg, Brusselstraat en Burchtdam te Ninove

Fase2

Ligging

Planopzet

De stad Ninove heeft SOLVA aangesteld voor operationele bijstand bij de opmaak van het RUP Burchtdam. Met dit RUP wenst de stad een antwoord te bieden op enkele heersende ruimtelijke vraagstukken binnen het gebied dat een waterproblematiek kent.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73