Nieuws

logo vakWeRK - twee driehoeken
  • 18 februari 2019

Oproep kandidaten expertenpool regionale kwaliteitskamer

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding en kernversterking. Hoe kunnen we projecten en dossiers benaderen zonder de identiteit van een kern aan te tasten?
Kerk Oombergen
  • 13 februari 2019

Infosessie herbestemming kerken

Kerk- en gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen om in kerkgebouwen nieuwe functies onder te brengen. Met de grootste concentratie aan parochiekerken in Vlaanderen een echte opdracht voor onze regio.
Leden regioteam
  • 13 februari 2019

Regiowerking uit de startblokken

SOLVA | Streekoverleg werkt volop aan de optimalisatie van haar eigen werking. U hebt als lokaal bestuur immers recht op een betrouwbare partner voor de uitvoering van en ondersteuning bij uw projecten. 
cover klimaatplan
  • 14 februari 2019

Voorstelling Klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen voor mandatarissen

De voorbije twee jaar werkten SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg samen met 13 lokale besturen hard aan een klimaatplan voor de regio. Dit kadert binnen het burgemeestersconvenant en het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.
save the date
  • 13 februari 2019

Save the date event SOLVA | Streekoverleg & Provincie Oost-Vlaanderen

Onze events in 2018, "Is uw gemeente klaar voor de toekomst?" en "#HeavenOnEarth2050" waren een schot in de roos.
Archeologisch onderzoek oudste geschiedenis Baardegem
  • 7 februari 2019

Van Bardenghien tot Baardegem

Sinds maandag 4 februari zijn er in Baardegem (Aalst) archeologen van SOLVA te zien in het straatbeeld. De gewestweg N411 wordt opnieuw aangelegd en voorzien van een nieuw rioleringsstelsel.
Jobs
  • 14 februari 2019

Stageplaatsen voor kwetsbare werkzoekenden

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet via een nieuw reglement financiële ondersteuning voor ondernemers die inzetten op werkplekleren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
cover klimaatplan
  • 13 februari 2019

Het klimaatplan is klaar, en nu?

Klimaat is een ‘hot item’. Jongeren komen op straat en onze politici worden geconfronteerd met de urgentie van dit thema. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Vele lokale besturen namen intussen klimaatacties op in hun bestuursakkoorden.
Evacuatieoefening Stedelijke Basisschool De Smidse Zottegem - allemaal veilig op de parking
  • 7 februari 2019

Begeleiding evacuatieoefening

De preventiedienst van SOLVA behartigt het preventiebeleid van ongeveer 5000 werknemers in dienst van gemeentebesturen, OCMW-besturen, politiezones, een zorgcentrum en 2 intercommunales.