Nieuws

Kaart RUP Paarse vlekjes fase 1 Ninove
  • 7 februari 2019

Ninove - RUP Paarse vlekjes fase 1 definitief goedgekeurd

De gemeenteraad van Ninove keurde in juni 2018 de eerste fase van het RUP Paarse vlekjes definitief goed. Dit RUP evalueert de bestemming van de ambachtelijke zones die destijds als ‘paarse vlekjes’ op het gewestplan werden ingekleurd.
Nieuwjaarswensen SOLVA | Streekoverleg
  • 14 januari 2019

Beste wensen van SOLVA | Streekoverleg

SOLVA | Streekoverleg rijdt in 2019 een vernieuwde ‘Koers naar de toekomst’. Een koers die we vanaf januari samen zullen rijden. Vanuit deze vernieuwde samenwerking brengen we een sterke streek dichterbij.
Deelnemers klimaatmars Brussel 02.12.2018
  • 3 december 2018

In Zuid-Oost-Vlaanderen supporteren steden en gemeenten al langer voor het klimaat

Meer dan 65.000 mensen stapten gisteren mee in een mars voor het klimaat. Er is al uitvoerig over getweet, gepost, bericht, gepraat.
Golfterrein Vlierzele
  • 4 februari 2019

Oproep ontwikkeling golfterrein Vlierzele

Momenteel loopt een oproep naar investeerders en uitbaters voor de ontwikkeling van een golfterrein te Vlierzele.
KGZOV - Proeftuinen ontharding
  • 11 januari 2019

Proeftuinen voor ontharding gekend

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg greep deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren en diende dus op deze projectoproep in.
melkveebedrijf
  • 26 november 2018

11 lokale besturen werken aan klimaattraject bij landbouwbedrijven

In het klimaatplan van Zuid-Oost-Vlaanderen is ook aandacht voor de acties die de landbouwbedrijven in de regio kunnen ondernemen, vooral op vlak van energie-efficiëntie en bestrijding van erosie.
2
  • 24 januari 2019

Archeologisch onderzoek Sint-Martinuskerk lost de verwachtingen in

Het is al sinds de zomer van 2017 geleden dat de archeologen van SOLVA Dienst Archeologie aan de slag waren in de Sint-Martinuskerk van Aalst. Ondertussen hebben ze echter niet stil gezeten en zijn alle gegevens van de opgraving uitgeplozen en verwerkt tot een rapport.
Gevelisolatie
  • 7 december 2018

Laatste kans om energielening aan te vragen voor het grote publiek

Opgelet: Wijzigende regelgeving in verband met de Vlaamse energielening Vanaf 2019 kunnen enkel nog de prioritaire doelgroep en rechtspersonen de Vlaamse energielening aanvragen. 
KGZOV - subsidie Schauvliege
  • 19 november 2018

Lokale klimaatprojecten ingediend voor subsidie Minister Schauvliege

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deed voor de zomer 2018 een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken. Een budget van 12 miljoen euro werd hiervoor vrijgemaakt.