Nieuws

  • 13 maart 2019
© Eva Le Roi

Scan voor duurzamer en beter ruimtegebruik

Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een tool die lokale besturen ondersteunt in het maken van beleidskeuzes voor een duurzamer en beter ruimtegebruik, de Bouwmeester Scan.
tankwagen
  • 13 maart 2019

Sla je slag met de tankslag

Veel gezinnen schakelden voor hun verwarming van hun woning ondertussen over van stookolie naar aardgas. De stookolietanks die zo onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen lekken. Dit brengt een risico op ernstige vervuiling van bodem of grondwater met zich mee.
staalname pollen
  • 5 maart 2019

SOLVA haalt projectsubsidie binnen voor archeologisch syntheseonderzoek

De geschiedenis van het cultuurlandschap in Zuid-Oost-Vlaanderen onder de loep.
cover klimaatplan
  • 14 februari 2019

Voorstelling Klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen voor mandatarissen

De voorbije twee jaar werkten SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg samen met 13 lokale besturen hard aan een klimaatplan voor de regio. Dit kadert binnen het burgemeestersconvenant en het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.
Klimaatbende + halfopen rugzak met blaadjes die eruit vliegen
  • 12 maart 2019

De Klimaatbende van Geraardsbergen

In het voorjaar van 2018 trokken de stad Geraardsbergen en MOS met hun klimaatambities naar alle scholen van de stad. Hun doel: peilen naar het engagement van de scholen om aan het klimaat te werken door een klimaatcharter te ondertekenen. Mét succes want alle scholen bevestigden hun deelname.
cover bouwprospectus
  • 21 februari 2019

Publieke infrastructuur in de spotlights

Het bouwteam van SOLVA begeleidt en ondersteunt lokale besturen bij de bouw van centra voor sport- of cultuuractiviteiten, jeugd, kinderopvang en ontmoeten. Een nieuw politiekantoor, woonzorgcentrum, administratief centrum of natuur- en milieucentrum, ook dat kan met behulp van SOLVA.
Jobs
  • 14 februari 2019

Stageplaatsen voor kwetsbare werkzoekenden

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet via een nieuw reglement financiële ondersteuning voor ondernemers die inzetten op werkplekleren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Golfterrein Vlierzele
  • 6 maart 2019

Oproep ontwikkeling golfterrein Vlierzele

Momenteel loopt een oproep naar investeerders en uitbaters voor de ontwikkeling van een golfterrein te Vlierzele.
logo vakWeRK - twee driehoeken
  • 18 februari 2019

Oproep kandidaten expertenpool regionale kwaliteitskamer

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding en kernversterking. Hoe kunnen we projecten en dossiers benaderen zonder de identiteit van een kern aan te tasten?
Kerk Oombergen
  • 13 februari 2019

Infosessie herbestemming kerken

Kerk- en gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen om in kerkgebouwen nieuwe functies onder te brengen. Met de grootste concentratie aan parochiekerken in Vlaanderen een echte opdracht voor onze regio.