Nieuws

  • 14 januari 2019
Nieuwjaarswensen SOLVA | Streekoverleg

Beste wensen van SOLVA | Streekoverleg

SOLVA | Streekoverleg rijdt in 2019 een vernieuwde ‘Koers naar de toekomst’. Een koers die we vanaf januari samen zullen rijden. Vanuit deze vernieuwde samenwerking brengen we een sterke streek dichterbij.
KGZOV - Proeftuinen ontharding
  • 11 januari 2019

Proeftuinen voor ontharding gekend

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg greep deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren en diende dus op deze projectoproep in.
melkveebedrijf
  • 26 november 2018

11 lokale besturen werken aan klimaattraject bij landbouwbedrijven

In het klimaatplan van Zuid-Oost-Vlaanderen is ook aandacht voor de acties die de landbouwbedrijven in de regio kunnen ondernemen, vooral op vlak van energie-efficiëntie en bestrijding van erosie.
KGZOV - Proeftuinen ontharding
  • 19 november 2018

Proeftuinen voor ontharding

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg grijpt deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren. 
Gevelisolatie
  • 7 december 2018

Laatste kans om energielening aan te vragen voor het grote publiek

Opgelet: Wijzigende regelgeving in verband met de Vlaamse energielening Vanaf 2019 kunnen enkel nog de prioritaire doelgroep en rechtspersonen de Vlaamse energielening aanvragen. 
KGZOV - subsidie Schauvliege
  • 19 november 2018

Lokale klimaatprojecten ingediend voor subsidie Minister Schauvliege

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deed voor de zomer 2018 een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken. Een budget van 12 miljoen euro werd hiervoor vrijgemaakt.
KGZOV-Burgemeesters met actiebord
  • 19 november 2018

Klimaatplan in uitvoering

Eind september klommen 13 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen mee op de barricades voor het klimaat. Hiermee ijveren zij voor actie om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan.
Deelnemers klimaatmars Brussel 02.12.2018
  • 3 december 2018

In Zuid-Oost-Vlaanderen supporteren steden en gemeenten al langer voor het klimaat

Meer dan 65.000 mensen stapten gisteren mee in een mars voor het klimaat. Er is al uitvoerig over getweet, gepost, bericht, gepraat.
KGZOV - streekmotor23
  • 19 november 2018

Streekmotor23 steunt klimaatgezonde initiatieven die inspelen op een sociale nood

Tot 22 november loopt een projectoproep van Streekmotor23 die zich richt op feitelijke verenigingen, vzw’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen met sociaal doel. Heb je een lokaal projectidee dat de klimaatverandering tegengaat?
20181008-_K4A7574.jpg
  • 5 november 2018

Een militair kampement te Ninove Doorn Noord

Op de opgraving te Ninove Doorn Noord, worden naast enkele imposante grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse periode, eveneens de restanten bloot gelegd van een militair kampement uit 1692.