Nieuws

  • 20 juli 2018
Foto 12-04-17 10 29 26.jpg

Archeologisch onderzoek Ninove Doorn Noord gaat van start op 20 augustus

Wie geregeld langs de Expresweg van Aalst naar Ninove rijdt, kon er niet naast kijken. Ter hoogte van het kruispunt Den Doorn, net buiten de stad Ninove, vond in de loop van 2017 een groot proefsleuvenonderzoek plaats op een terrein van 23 hectare groot.
Affiche tentoonstelling brakel
  • 20 juli 2018

Tentoonstelling opgravingen Marktplein Nederbrakel opent de deuren op 18 augustus

Op zaterdag 18 augustus opent in de Sint-Pietersbandenkerk van Nederbrakel een tentoonstelling over het archeologisch onderzoek rond de kerk en op het Marktplein van Nederbrakel.
  • 15 juni 2018

Boost voor lokale energieprojecten

Met de campagne “Overal stroomversnellers” daagt de Vlaamse Overheid lokale besturen en hun burgers uit om zoveel mogelijk lokale energieprojecten op te starten.
  • 25 mei 2018

Het klimaatplan is klaar

Het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is afgerond
  • 26 juni 2018

Lees hier het klimaatplan

Het klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen is een lijvig document geworden. Het is 1 plan voor 13 steden en gemeenten die zich engageerden in het project klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.
  • 15 juni 2018

Forse Vlaamse projectsubsidies om lokale klimaatideeën te realiseren

Tegen 2020 moet Vlaanderen de CO2-uitstoot verminderen met 15,7%. Tegen 2030 is dat al 35%. Ook onze regio helpt mee deze doelstellingen te realiseren aan de hand van een regionaal klimaatactieplan.
Archeologiedagen
  • 24 mei 2018

Vrijdag 1 juni 2018. Archeologiedagen: Een blik achter de scherven

Na de buurlanden Nederland en Frankrijk worden nu ook voor het eerst in Vlaanderen archeologiedagen georganiseerd.
  • 15 juni 2018

Landbouw als partner in adaptatie

De landbouwsector is niet alleen een belangrijk slachtoffer van de klimaatverandering, maar ook een uitgelezen partner bij de aanpak ervan. Een goed bijgewoonde infosessie eind mei bracht de landbouwers uit Brakel essentiële inzichten, uitdagingen en
  • 7 juni 2018

Klimaatplan met lef!

Klimaatplan met lef!
brochure ronpw en slhmp
  • 7 mei 2018

SOLVA publiceert nieuwe Archeologiebrochures

De afgelopen week publiceerde de archeologische dienst van SOLVA twee nieuwe archeologiebrochures. Hierin worden de resultaten van de onderzoeken te Ronse Pont West en Sint-Lievens-Houtem Marktplein gepresenteerd.