Lede - RUP Recreatie

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

LE

Situering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Lede

Fase2

LIgging

 

Planopzet

De doelstelling van het RUP Recreatie is tweeledig. Enerzijds krijgen in dit RUP twee onontwikkelde recreatiezones een herbestemming naar open ruimte. Anderzijds worden zonevreemde gedeelten van twee effectieve recreatiezones zone-eigen gemaakt.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73