Lede - RUP Lokaal bedrijventerrein Oordegem

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

LE

Situering

Gebied tussen Grote Steenweg en Stichelendries

Fase2

Ligging

 

Planopzet

SOLVA is door de gemeente Lede aangesteld als ontwikkelaar van de uitbreiding van de KMO-zone te Oordegem. Een eerste stap bestaat uit het creëren van de nodige planologische ruimte voor de bedrijvigheid. Het betreft hier een ruil van de planologisch bestaande, doch niet ontwikkelde KMO-zone Keiberg.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73