Lede - GIS rooilijnen

Plangebied

Type

GIS-inventarisatie

OpdrachtgeverLE

Situering

grondgebied gemeente Lede

LIgging

 

Planopzet

Interpreteren en analyseren van rooilijnen in functie van efficiënte vergunningsverlening

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73