Laatste kans om energielening aan te vragen voor het grote publiek

  • 7 december 2018

Opgelet: Wijzigende regelgeving in verband met de Vlaamse energielening

Vanaf 2019 kunnen enkel nog de prioritaire doelgroep en rechtspersonen de Vlaamse energielening aanvragen. 

Het grote publiek, dat niet tot deze doelgroepen behoort, kan nog een aanvraag bij SOLVA indienen tot en met 14 december 2018. Dit kan enkel mits een correct ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen. 

Aanvragen die na deze datum ingediend worden, zullen niet meer behandeld worden. De postdatum telt.

Meer info op onze website of rechtstreeks via energielening@so-lva.be of 053 646 528