Klimaatgezonde golf in Zuid-Oost-Vlaanderen

  • 10 april 2019

Met de instap van de laatste acht steden en gemeenten in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is een belangrijke stap gezet naar een regionale aanpak op vlak van klimaat. Nadat eerder dertien andere steden en gemeenten hun engagement voor het klimaat toonden door in de zomer van 2018 een regionaal klimaatplan goed te keuren, stappen nu ook Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Oosterzele, Oudenaarde en Wortegem-Petegem in op het project. Voor Horebeke en Ninove is het nog wachten op goedkeuring op respectievelijk college en gemeenteraad. Vijf van de acht hadden al een bestaand plan lopen, voor drie gemeenten is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw.

In januari 2017 ondertekenden 13 steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant, het grotere Europese kader voor dit klimaatverhaal. 1 jaar en een intens traject later ligt een regionaal klimaatplan op tafel waarin acties opgenomen zijn om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en om de gevolgen van de klimaatverandering (zoals droogte, hitte, overstromingen) aan te pakken.

Voorlopers in de regio

De nood aan klimaatgezonde acties is niet alleen in deze 13 steden en gemeenten te voelen. Jongeren komen op straat, steeds meer politieke niveaus zien de urgentie van dit thema in. Zo ook in Zuid-Oost-Vlaanderen. Vijf gemeenten, namelijk Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Ninove en Oudenaarde vormden de voorlopers voor onze regio. Vóór de 13 voornoemde steden en gemeenten aan klimaatgezonde initiatieven dachten, hadden zij al klimaat- of energieactieplannen lopen waarbij ofwel werd gestreefd naar 20% minder CO2 tegen 2020 ofwel naar een energieneutrale gemeente (Kruishoutem).

Deze vijf gemeenten werden aangemoedigd het Burgemeestersconvenant opnieuw te ondertekenen, deze keer met de blik op 2030. Zij kunnen zo een stap verder zetten in hun lokaal klimaatbeleid en vandaag al acties of beslissingen nemen met een langetermijnvisie in het achterhoofd.

De instap van deze vijf gemeenten verrijkt ook de andere lokale besturen in het project. Zij brengen immers waardevolle expertise aan tafel door hun ervaring in de uitrol van klimaatmaatregelen.

Nieuwe ambassadeurs voor het klimaat

De drie andere gemeenten - Horebeke, Oosterzele en Wortegem-Petegem - zien nu meer dan ooit het belang in van een eigen klimaatplan. Door ook inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen hierbij te betrekken vergroot de kans op slagen op het eigen grondgebied. Samenwerken over de gemeentegrenzen heen betekent daarnaast een efficiënter klimaatbeleid met meer impact.

Win-win voor de lokale besturen

Het regionale klimaatinitiatief laat de betrokken lokale besturen toe deel uit te maken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest kan worden. Zij kunnen hiermee ook anticiperen op subsidies die de komende jaren op hen zullen afkomen en waarin ondertekening van het Burgemeestersconvenant een vereiste is voor tegemoetkoming.

Klimaatacties in tweede versnelling

In het regionale klimaatplan van de 13 steden en gemeenten werden meer dan 2.000 ideeën vertaald in 68 maatregelen en 325 acties. Een hele uitdaging om uit te voeren. Veel lokale besturen namen intussen klimaatacties op in hun bestuursakkoorden. 
Zij kijken samen met geëngageerde inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en de projectpartners reikhalzend uit om het plan in uitvoering te brengen.

Deze actiefase zal op kruissnelheid komen eens de acht overige gemeenten ook een plan klaar hebben met acties tegen 2030 voor 40% reductie van de CO2 uitstoot en het weerbaar maken van de regio tegen de klimaatverandering.

Meer info over het klimaatplan