Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Route
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie
Zoeken

Beslissingen Raad van Bestuur

Hieronder vindt u de recente beknopte verslagen van Raad van Bestuur, overeenkomstig het artikel 2.5 van de 'Omzendbrief BB 2013/5':
 
'De verenigingen moeten vanaf 1 mei 2013 een website hebben waarop de lijsten van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden worden gepubliceerd ter inzage van het publiek.'
'Artikel 75bis DIS bepaalt dat dezelfde overzichtslijst die binnen 20 dagen na de vergadering moet verstuurd worden aan de Vlaamse Regering, gedurende ten minste 20 dagen ter inzage moet gelegd worden van het publiek en gepubliceerd moet worden op de website van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging'

Overzicht

Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 10.01.2017
Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 07.02.2017
Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 07.03.2017
Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 04.04.2017
Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 02.05.2017
Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 06.06.2017
Beknopt verslag RvB SOLVA dd. 04.07.2017