Haaltert - Voorstudie RUP Beken en linten

Plangebied

Type

Ruimtelijke kwaliteit

Opdrachtgever

HA

Situering

Open ruimte tussen de kernen van Haaltert en Denderhoutem

Ligging

Planopzet

De gemeente Haaltert heeft SOLVA aangesteld om ruimtelijk onderzoek uit voeren naar de wijze waarop de doelstellingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met betrekking tot de vrijwaring van de aanwezige beekvalleien vertaald kunnen worden in een planinitiatief.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73