Graven onder het toekomstige bedrijventerrein: een bijzondere blik op de geschiedenis van Ninove

  • 20 december 2017

Wie geregeld langs de Expresweg Aalst – Ninove rijdt heeft het de afgelopen maanden wellicht opgemerkt: de lange sleuven langsheen een groot terrein nabij het kruispunt Den Doorn net buiten de stad. Ninove plant hier een nieuw bedrijventerrein. Vooraleer de werken starten, is het archeologisch potentieel van het terrein geëvalueerd. Het onderzoek leverde interessante resultaten op over de geschiedenis van Ninove en omstreken.

 

Tot de oudste vondsten behoren enkele grafheuvels uit de bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.). Een grafheuvel bestaat uit een cirkelvormige gracht waarbinnen een heuvellichaam wordt opgeworpen. Men veronderstelt dat dit monumentale graven zijn van lokale krijgsheren en hun familie. Ze vormden duidelijke herkenningspunten in het toenmalige landschap. De diameter van de monumenten van Ninove is groter dan 30 m, wat groot is in vergelijking met andere monumenten gekend in Vlaanderen.

IMGP9621.JPGGracht rond één van de grafheuvels.

In de Romeinse periode zijn er op het terrein verschillende wegen aangelegd. Aan het kruispunt van twee wegen ontstaat een nederzetting, die voornamelijk in de 2de eeuw na Chr. te situeren is. Rond de bewoning krijgen de overledenen hun laatste rustplaats. In de daaropvolgende eeuwen worden de terreinen uitsluitend gebruikt voor leemwinning en landbouwdoeleinden en niet meer voor bewoning.

20171123-9K4A1622-bewerkt.jpgFragment van een Romeinse maalsteen (Foto Dirk Wollaert)

Opmerkelijk is de doortocht van een groot leger dat hier in de 18de eeuw kamp houdt. Van dit kampement zijn talrijke haardkuilen teruggevonden, die herinneren aan de aanwezigheid van duizenden soldaten, en die soms nog persoonlijke voorwerpen herbergen zoals tabakspijpjes, borden, wijnflessen, knopen, musketkogels, enz. Verder onderzoek zal kunnen uitwijzen om welk regiment het precies gaat en met welke missie zij op doortocht waren.

20171216-_MG_3221.jpgMetaaldetectie, op zoek naar sporen van het militair kampement (Foto Dirk Wollaert)