Doelstelling

Het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ heeft 3 doelstellingen:

  1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren de 13 steden en gemeenten zich tot het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan.
  2. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en strategie ontwikkeld met de 22 steden en gemeenten op het grondgebied.
  3. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen op afroep door de 22 steden en gemeenten uitgevoerd worden op eigen grondgebied, zoals groepsaankopen met Energiehuis Bea vanaf het najaar 2017.

 

Voor de begeleiding van het eerste deel is het studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) aangetrokken.  Binnen twee jaar na ondertekening moeten de gemeenten gezamenlijk o.a. een CO2-nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en een klimaatplan indienen. Dit plan omvat een overzicht van de maatregelen die de gemeenten zullen treffen om de uitstoot op hun grondgebied te reduceren (mitigatie) en de adaptatie-maatregelen (na risico- en kwetsbaarheidsanalyse). Een sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is daarbij zeer belangrijk. Er zal een intensief traject worden doorlopen in een periode van twaalf maanden.