Burgemeestersconvenant

KLIMAAT BuC

Het burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld en is een initiatief van de Europese Commissie.

Het telt bijna 8.000 ondertekenaars met een impact op 230 miljoen inwoners. Ook in onze regio sloten 13 steden en gemeenten zich aan binnen het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. De ondertekenaars zijn lokale en regionale autoriteiten die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te realiseren.

Ondertekenaars engageren zich om tegen 2020 ten minste de lokale uitstoot van broeikasgassen met 20% te laten dalen. Sinds 2015 is er een nieuw convenant waar de ambitie is om de CO2-uitstoot te laten dalen met 40% tegen 2030 en acties rond klimaatadaptatie uit te voeren.

Hiervoor moet minimum een duurzaam energie- en klimaatactieplan worden opgemaakt. Binnen het project wordt er 1 gezamenlijk plan opgemaakt voor alle 13 steden en gemeenten met aandacht voor lokale en regionale maatregelen.

 

Meer info over het convenant en alle ondertekenaars op www.burgemeestersconvenant.eu