Denderleeuw - RUP Zonevreemde woningen

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

DDL

Situering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Denderleeuw

Fase4

Ligging

Planopzet

De gemeente Denderleeuw wenst in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via een ruimtelijk uitvoeringsplan een gebiedsgerichte oplossing te geven aan de problematiek van de zonevreemde woningen.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73