Brakel - RUP Gemeentehuis

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

Brakel logo

Situering

Het plangebied omvat twee deelgebieden in het centrum van Nederbrakel, namelijk een deelgebied ter hoogte van het Marktplein en een deelgebied op de hoek van de Serpentestraat  en de Theo Brakelsstraat.

Fase3

 

Ligging

Planopzet

De gebouwen van het gemeentehuis, de toeristische dienst, het OCMW van de gemeente Brakel voldoen niet meer aan de hedendaagse normen. Bijgevolg besliste de gemeenteraad op 5 december 2016 tot herlokalisatie van het administratief centrum en de muziekschool en het bijkomend oprichten van een podiumzaal en een polyvalente zaal op de locatie Serpentestraat 10 en 14. Het bestaande BPA dient echter aangepast te worden voor het herlokaliseren en oprichten van deze gemeenschapsvoorzieningen.

Voor de site van het bestaande administratief centrum wordt binnen hetzelfde RUP gezocht naar een passende planologische bestemming die bijdraagt tot de kernversterking van Nederbrakel.

Contactpersoon
Fabian Debeer
ruimtelijk planner
053/64 65 24
0477/54 88 59