Geef je mening over jouw stad of gemeente!

  • 3 april 2019

Via een bevraging wil SOLVA | Streekoverleg zicht krijgen op wat inwoners en ondernemers van de 21 Zuid-Oost-Vlaamse lokale besturen goed en minder goed vinden aan hun stad of gemeente.

De input die we hierdoor ontvangen, helpt ons onze ambities voor de regio aan te scherpen om een onderbouwd actieplan op tafel te kunnen leggen. Dit actieplan willen we de komende jaren samen met de lokale besturen en regionale stakeholders uitvoeren.

De bevraging staat open van 3 april tot 30 april en kan hier ingevuld worden.

Alvast bedankt voor uw input!