Archeologisch onderzoek Ninove Doorn Noord gaat van start op 20 augustus

  • 20 juli 2018

Wie geregeld langs de Expresweg van Aalst naar Ninove rijdt, kon er niet naast kijken. Ter hoogte van het kruispunt Den Doorn, net buiten de stad Ninove, vond in de loop van 2017 een groot proefsleuvenonderzoek plaats op een terrein van 23 hectare groot. Hier wordt binnenkort een nieuw bedrijventerrein aangelegd en vooraleer deze werken van start gaan diende een archeologisch vooronderzoek te gebeuren. Dit leverde interessante resultaten op over de geschiedenis van Ninove en omstreken. Op basis van het vooronderzoek, werden vervolgens verschillende zones geselecteerd voor verder onderzoek, in de vorm van een archeologische opgraving. De opgravingen gaan van start op 20 augustus 2018.

Tijdens deze opgraving worden onder meer grafheuvels of zogenaamde tumuli uit de bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.) onderzocht. Verder is er ook een volledige Romeinse nederzetting bewaard (2de eeuw) op het terrein, die in zijn geheel onderzocht zal kunnen worden. Opmerkelijk ten slotte is de doortocht van een groot leger dat in de 18de eeuw die hier kamp houdt. Van dit kampement zijn talrijke haardkuilen teruggevonden, die soms nog persoonlijke voorwerpen van de soldaten herbergen zoals tabakspijpjes, borden, wijnflessen, knopen, musketkogels, enz. Verder onderzoek zal kunnen uitwijzen om welk regiment het precies gaat en met welke missie zij te Ninove kampeerden.

Klik hier voor meer info over dit project.