Aalst - Tragelweg

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2015 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gebied afgebakend door Tragel 44, Spinnerstraat en Guldenboomplein in Aalst

Fase

1
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
4
Omschrijving

De proefputten op Tragelweg zijn gegraven teneinde meer informatie te vergaren over het 18-19de-eeuwse stedelijke kerkhof. Daarbij zijn 44 geregistreerde geraamten aangetroffen die, uitgezonderd één infant, de volwassen leeftijd hebben bereikt. De bakstenen kerkhofmuur kon eveneens gelokaliseerd worden.

Contactpersoon
Sigrid Klinkenborg