“Sepulture van…”, bijzondere vondsten in de Sint-Martinuskerk

  • 12 september 2017

Na een zomer van opgraven en enkele geslaagde opensleuvendagen loopt het archeologisch onderzoek in de Aalsterse Sint-Martinuskerk intussen op zijn laatste benen. Bij de meest in het oog springende vondsten zijn twee grafkelders en twee versierde grafstenen. Een van de grafkelders bevat minstens één houten kist met daarin de resten van de overledene.

20170825-_MG_2626.jpgFoto: Dirk Wollaert

De tweede grafkelder heeft aan de binnenzijde een witte pleisterlaag met daarop beschilderde letters. Het betreft een fraai staaltje van middeleeuwse grafschilderkunst en een zeldzame ontdekking bij archeologische onderzoeken. Uit de tekst is af te leiden dat de kelder in de 16de eeuw toebehoorde aan een gegoede inwoner die in de kerk zijn laatste rustplaats kreeg.

20170908-Naamloos_panorama1.jpgFoto: Dirk Wollaert

De twee versierde grafstenen in Doornikse kalksteen zijn herbruikt en ingewerkt in de fundering van de vieringtoren van de Sint-Martinuskerk, beide stenen vertonen graveringen.

IMGP1894bewerkt.jpgFoto: SOLVA

In verschillende opgravingsputten kwamen bovendien ook massieve muren in natuursteen aan het licht. Ze maken deel uit van de voorloper(s) van de huidige Sint-Martinuskerk. Verdere uitwerking van de opgravingsgegevens zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent de datering en de chronologie ervan.

 

Nieuwsgierig naar meer? surf naar http://www.sintmartinuskerk.be of http://www.facebook.com/SolvaDienstArcheologie voor updates.