Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

foto oproep experten kwaliteitskamer

EXPERTEN GEZOCHT VOOR REGIONALE KWALITEITSKAMER

Hoe kunnen we ruimtelijke projecten en dossiers benaderen zonder de identiteit van een kern aan te tasten?  De hamvraag nu ruimtelijke vraagstukken en vergunningen steeds vaker rond kernversterking en inbreiding draaien. Streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, SOLVA en Veneco zoeken naar experten om samen te werken aan ruimtelijke kwaliteit voor onze regio's.

Kerk Oombergen

INFOSESSIE HERBESTEMMING KERKEN

Kerk- en gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen om in kerkgebouwen nieuwe functies onder te brengen. Via een infosessie brengen we experts samen die het thema in de breedte belichten met haalbare en inspirerende voorbeelden uit de regio.

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Leden regioteam

REGIOWERKING UIT DE STARTBLOKKEN

U kon er niet omheen, dit jaar werken we volop aan de integratie van Streekoverleg in SOLVA. Door onze eigen werkingen te optimaliseren willen we een betrouwbare partner blijven voor onze steden en gemeenten. We kiezen ervoor om naast de dienstverlening en projectontwikkeling ook een pijler 'regiowerking' uit te bouwen waarin we ons concentreren op 6 lokale beleidsthema's.

Golfterrein Vlierzele

OPROEP ONTWIKKELING GOLFTERREIN VLIERZELE

Momenteel loopt een oproep naar investeerders en uitbaters voor de ontwikkeling van een golfterrein te Vlierzele. SOLVA werd gevraagd door intercommunale ILVA om de procedure op zich te nemen in de zoektocht naar de beste combinatie van investeerder en uitbater voor dit terrein van meer dan 30 ha.