Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

KGZOV - Proeftuinen ontharding

PROEFTUINEN VOOR ONTHARDING GEKEND

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg greep deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren en diende dus op deze projectoproep in. Helaas viel onze regio niet in de prijzen.

Lees meer over de ingediende projectvoorstellen

20181008-_K4A7574.jpg

EEN MILITAIR KAMPEMENT TE NINOVE DOORN NOORD

Op de opgraving te Ninove Doorn Noord, worden naast enkele imposante grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse periode, eveneens de restanten bloot gelegd van een militair kampement uit 1692. Tijdens de Negenjarige Oorlog kampeerden hier honderden soldaten op het terrein. Maar het wordt stilaan ook duidelijk dat zij niet de enige soldaten waren, die dit terrein uitkozen voor hun tijdelijke kampplaats. Ook in recentere periodes werd de plaats gebruikt.

Lees verder...

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Nieuwjaarswensen SOLVA | Streekoverleg

BESTE WENSEN VAN SOLVA | STREEKOVERLEG

SOLVA | Streekoverleg rijdt in 2019 een vernieuwde 'Koers naar de toekomst'. Een koers die we vanaf januari samen rijden. Vanuit deze vernieuwde samenwerking brengen we een sterke streek dichterbij. We gaan vol goesting en met sterke ambities aan de slag en hopen dit verder te zetten met onze steden en gemeenten en vele stakeholders uit Zuid-Oost-Vlaanderen.

Onze allerbeste wensen voor 2019!

#happyNewYear #2019 #SolvaStreekoverleg #samenkomjeverder

Lees hier hoe we tot een sterke streek willen komen

Green deal bedrijven

SOLVA TEKENT GREEN DEAL VOOR BEDRIJVEN EN BIODIVERSITEIT

Op 20 september werd de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit gelanceerd, en met bijna 200 aanwezigen was het meteen een groot succes. Voor SOLVA tekende de algemeen directeur Bart Wallays dit engagement om de biodiversiteit op de bedrijventerreinen van SOLVA te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Werken aan meer biodiversiteit komt ook het imago van bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders ten goede. Het vergroenen van het eigen terrein kan bedrijven ook op de kaart zetten als innovatieve spelers en zo een belangrijke schakel vormen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te houden.

Lees hier verder over dit initiatief en de infomarkt Green Deal op 6 november.