Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

logo vakWeRK - twee driehoeken

KWALITEITSKAMER VAKWERK DRAAIT OP VOLLE TOEREN

De Kwaliteitskamer VakWeRK, die de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in 3 regio's wil verhogen, heeft een snelle start genomen. Tijdens 2 bijeenkomsten adviseerde deze expertengroep al verschillende concrete projecten. Lokale besturen die een project wensen aan te melden voor de volgende Kwaliteitskamer, hebben hiervoor tijd tot 28 augustus.

 

Afbakening golfterrein Sint-Lievens-Houtem

NIEUWE OPROEP ONTWIKKELING EN UITBATING GOLFTERREIN VLIERZELE

De oude stortplaats in Vlierzele wordt herbestemd als golfterrein. SOLVA werd gevraagd door ILVA om ondersteuning te bieden in de zoektocht naar een investeerder/uitbater. De oproep naar geïnteresseerden dit voorjaar leverde niet het gewenste resultaat, daarom wordt nu een nieuwe oproep gelanceerd.

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Beschikbare en toegewezen percelen bedrijfsgrond Doorn Noord Ninove

TWEEDE OPROEP KANDIDAATSTELLING DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN DOORN NOORD TE NINOVE

De eerste percelen industriegrond zijn toegewezen aan kandidaat-kopers. Er zijn nog 4 loten vrij, waarvoor nu een tweede oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd. Interesse uiten via het kandidaatsdossier kan tot 10 september 2019.

onteigeningsplan lokaal bedrijventerrein Oosterzele

KENNISGEVING DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT LOKAAL BEDRIJVENTERREIN OOSTERZELE

De Raad van Bestuur van SOLVA stelde op 7 mei 2019 het definitieve onteigeningsbesluit Oosterzele – Lokaal Bedrijventerrein met bijhorende bijlagen vast. 

Het onteigeningsbesluit heeft betrekking op terreinen gelegen te Oosterzele in het gebied tussen de Gentsesteenweg (N42), de Geraardsbergsesteenweg (N465A), de Korte Ambachtstraat en de Kwaadbeek.

Voornoemd besluit is samen met alle bijlagen gepubliceerd op de website van SOLVA en de website van de gemeente Oosterzele (www.oosterzele.be).